Referenties

Particulier Maashees Uitbreiding woonbestemming
Aannemerscollectief Land van Cuijk Woningbouw in het middensegment
Particulier Horst Handhavingsverzoek
Particulier Vierlingsbeek  Verwerving woonbestemming
Particulier Overloon  Uitbreidingspotentie bedrijfsvoering
Buurtcollectief Venlo   Huisvesting arbeidsmigranten
Particulier Cuijk Parkeervoorzieningen t.b.v. horecavoorziening
Particulier Vierlingsbeek  Verwerving passende bedrijfsbestemming
 Particulier Maashees  Correctie bestemmingsplan buitengebied 2018
 Particulier Vierlingsbeek  Mobility HUB (op bedrijventerrein)
 Buurtcollectief Horst   Wijziging(en) bestemming logies arbeidsmigranten
 Particulier Stevensbeek   Ondernemerspark / fasering
 Particulier Vierlingsbeek  Uitbouw woning
 Particulier Wanroij  Realisatie zorg-wooncomplex c.a.
 Particulier Lottum  Verkoop bedrijf met woning
 Particulier Tilburg  CPO-initiatief
 Particulier Venray   Nieuwvestiging supermarkt
 Particulier Katwijk  Bedrijfsbestemming B&B
 Particulier Cuijk  Bestemmingswijziging detailhandel
 Particulier Lottum  Flora en fauna a.g.v. sloop
 Particulier Overloon  Onderzoek realisatie woonerf
 Particulier Venlo  Herbestemming voormalig kassencomplex
 Particulier Overloon  Herontwikkeling locatie buitengebied
 Particulier Stevensbeek  Verwaarden reststromen/circulaire economie
 Particulier Oploo  Vruchtgebruik van eigendom door derden
 Particulier Venray  Gebruik/verwerving groenstrook
 Samenwerkende gemeenten Land van  Cuijk  Coördinatie projecten m.b.t. taakveld economisch vestigingsklimaat
 Particulier Boekel   Uitbreiding bedrijfsruimte op bedrijventerrein
 Agrifood Capital  Brabant Europese Regio Gastronomie 2018
 Agrifood Capital  Regionale bouwstenen omgevingsvisie
 Particulier Lottum  Realisatie opslagloods
 Particulier Cuijk  Ontwikkeling Pick Up Point
 Particulier Venray  Impact lokaal detailhandelsbeleid
 Stichting Boxmeer  Ontwikkeling speeltuin, recreatie en meer
 Lokaal Collectief Overloon  Recreatieve (her)ontwikkeling recreatieplas
 Particulier Bavel  Herontwikkeling voormalige zandwinningsplas
 Particulier Lottum  Verwerving woonbestemming
 Particulier Vierlingsbeek  Beelkwaliteit nieuwbouwwoning
 Particulier Wanssum  Verplaatsing supermarkt
 Particulier Vierlingsbeek  Supermarkt i.c.m. verkeersveiligheid en parkeren
 Particulier Venray  Uitbreiding supermarkt / afhaalpunt
 Particulier Venlo  Verhuur bedrijfsruimte
 Ondernemen Plus  Bemiddeling herintreding ZZP-er
 Bewonerscollectief Lottum  Aansluiting op aardgasnetwerk/glasvezel
 Particulier Gulpen  Renovatie/uitbreiding supermarkt en omgeving
 Particulier Venlo  Aandeel lokaal detailhandelsbeleid
 Particulier Vierlingsbeek  Legalisatie groenstrook
 Particulier Heusden  Bestemminsplan(on)mogelijkheden bedrijfspand
 Particulier Cuijk  Onderzoek en visiedocument zondagopenstelling winkels
 Particulier Venlo  Nieuwbouw supermarkt
 Particulier Venlo  Ontwikkeling(slocatie) Fooddome
 Particulier Margraten  (Re)organisatie supermarkt
 Particulier Asten  Ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouw
 Particulier Eindhoven  Herbestemming panden tot appartementen
 Particulier Empel  Uitbreiding supermarkt / parkeren
 Particulier Lith  Supermarkt i.r.t. centrum(her)ontwikkeling
 Particulier Cuijk  Plan prijsvraag horecavoorziening
 Particulier Cuijk  Formalisatie reclame-uitingen
 Particulier Margraten  Uitbreiding supermarkt
 Particulier Cuijk  Uitbreiding supermarkt
 Parculier Lith  Afwikkeling Bevar-regeling
 Particulier Heeten  Bed & breakfast in gerenoveerde hooiberg
 Particulier Venhorst  Bijgebouw bij woning / aanpassing bouwblok
 Particulier Cuijk  Ontwikkeling detailhandel- en horecaplaza project Dommelsvoort
 Gemeente Wageningen  Privatisering als onderdeel van het debat herijking sportbeleid
 Particulier Langenboom  Verplaatsing tankstation
 Gemeente Sint Anthonis  Privatisering voetbalverenigingen
 Greenatmove  Handelsagentschap Benelux en Duitsland voor de verkoop van elektrische en / of op  solartechnologie aangedreven voertuigen
 Subsidie- en project-adviesbureau  Wanroij  Pre-accession projecten in Turkije
 Particulier Venray  Conserveren / verkoop oldtimerverzameling
 Particulier Mierlohout  Ontwikkeling restaurantformule
 Particulier Someren  Opzet digitale evenementenkalender
 Particulier Geldrop  Oprichting veilinghuis voor live- en digitale veilingen
 Particulier Wellerlooi  Gebruiksfuncties lodge
 Atletiekvereniging Uden  Privatiseringsscan
 Gemeente Boxmeer  Begeleiding realisatie 3-tal onderwijsvoorzieningen in het voortgezet onderwijs  (onderwijsplein)
 Particulier Asten  Binnenstedelijke herontwikkeling in de gemeente Helmond
 Particulier Horst  Wonen /  bedrijfsvoerings(on)mogelijkheden in buitengebied
 Particulier Someren  Onderzoek uitbreidingsmogelijkheden bestaande camping
 Gemeente Boxmeer  Begeleiding nieuwbouw gemeentehuis
 Particulier Someren-Heide  Onderzoek uitbreiding bestaande camping / bed & breakfast
 Particulier Maasbommel  Oprichting zorgboerderij als agrarische nevenfunctie
 Particulier Someren  Uitbreiding bestaande groepsaccommodatie
 Particulier Asten  Gebieds(her)ontwikkeling: natuur, verblijfs- en dagreceatieve voorzieningen
 Particulier Weert  Quick scan van bedrijfsplan toeristische poort / opstellen (nieuw) bedrijfsplan toeristische  poort
 Particulier Schoonhoven  (Ver)nieuwbouwmogelijkheden op bestaande bebouwde kavel
 Particulier Borkel en Schaft  Agrarische bedrijfsverbreding / ombouw: manege, rijhal, winkel, horeca en bed &  breakfast
 Particulier Katwijk  Herbestemming opstallen bij woonboerderij
 Particulier Oostelbeers  Ombouw van voormalige melkveehouderij tot paardenmen- en opfokbedrijf (in het  hogere segment van de sector)
 Particulier Oijen  Agrarische bedrijfsverbreding: woonzorgboerderij en paardenmelkerij
 Particulier Ven Zelderheide  Agrarische bedrijfsverbreding: natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen en  woningbouw
 Nederlandse Katholieke Sportfederatie  Presentatie “Omgaan met gemeenten”
 Gemeente Reusel – de Mierden  Planbeoordeling (ver)nieuwbouw sporthal
 Nederlandse Katholieke Sportfederatie  Workshoponderdeel “Omgaan met gemeentelijke herindeling”
 Nederlandse Katholieke Sportfederatie  Presentatie als onderdeel van het sportdebat:
 “De gemeente / het onderwijs / de vereniging”
 Petanqueclub Weert  Haalbaarheidsonderzoek overdekte accommodatie
 Voetbalverenigingen Helmond  Beoordeling contractuele relatie gemeente
 Tafeltennisvereniging Nederweert  Oplossing accommodatie problematiek
 Voetbalvereniging Castenray – Oirlo  Uitbreiding sportvoorzieningen
 Voetbalvereniging Bruheze Helmond  Verplaatsing accommodatie
 Handboogvereniging Hunsel  Verplaatsing accommodatie
 Voetbalvereniging Ysselsteijn  Uitbreiding sportvoorzieningen
 Korfbalvereniging Nuland  Onderbouwing / realisatie kunstgrasveld met bijbehoren
 Sportraad Helmond / sportverenigingen  Presentatie “Beoordeling gemeentelijk beleidskader buitensport”
 Gemeente Denekamp  Presentatie “Gemeentelijk sportbeleid buitensportvoorzieningen”
 Gemeente Geertruidenberg  Beleidskader en implementatie beleidskader buitensportvoorzieningen / beleidskader  binnensportvoorzieningen