Werkwijze

De specifieke aanpak van Oikia advies

Samen met u formuleert Oikia advies in een door u gewenst tijdsbestek datgene wat haalbaar is op basis van de volgende benadering:

De projectmatige aanpak van Oikia advies is geënt op de volgende kernbegrippen:

 • Tijd
 • Kosten
 • Kwaliteit
 • Informatie(voorziening)
 • Organisatie(structuur)

Oikia advies werkt gestructureerd en kan op die wijze in het wordingsproces concrete (deel)producten leveren:

 • De inventarisatie- en oriëntatiefase
 • De definitiefase
 • De ontwerpfase
 • De realisatiefase
 • De evaluatiefase

De doelgerichte insteek van Oikia advies:

 • Wat is het probleem?
 • Van wie is het probleem?
 • Hoe lossen we het op?